Teamcoaching

Teams zijn dynamisch. Ze wisselen regelmatig van leiding, samenstelling, uitdaging en ambitie. Dit heeft effect op de  samenwerking, communicatie en effectiviteit.
Mijn teamcoaching is gericht op het vergroten van het bewustzijn van het team. In actieve bijeenkomsten ga ik met de teamleden op zoek naar persoonlijke drijfveren, ambities en collectieve patronen in gedrag en denken. Door dit grotere bewustzijn komt de groep in beweging.
We komen samen tot inzichten die veranderingen in de interactie en de samenwerking mogelijk maken. Zo ontstaat een hecht team dat goed en effectief samenwerkt, waarin ieder individu het beste uit zichzelf haalt.

Piet Hagenaars, ambtelijk secretaris van de OR van Heineken Nederland Supply: Onze OR had in zijn trainingen een nieuwe aanpak nodig, we wilden duidelijker doelstellingen, steviger feedback en kwaliteit. Toen de OR-voorzitter en ik kennis maakten met het enthousiasme en de directe aanpak van Ellen Zonneveld, waren wij en de gehele OR snel overtuigd: deze kant moest het op. Inmiddels heeft Ellen een aantal trainingsdagen verzorgd en het enthousiasme is alleen maar toegenomen. Alle deelnemers waren lovend over het verloop en de resultaten. Onder haar professionele leiding hebben we onze ambities helder en duidelijk voor ogen gekregen. Eén van onze OR-leden verwoordde het mooi: "Ellen weet voor ons een veilige haven te creëren, waardoor we ons kwetsbaar durven opstellen en durven te zeggen wat we op ons hart hebben." Zo heeft ze wat mij betreft haar motto volledig waar gemaakt: Samen een Stap Verder!"

terug naar aanbod