Organisatieontwikkeling

Ik begeleid organisaties in hun ontwikkeling. Daarbij vertrek ik vanuit de  bestaande situatie en werk ik samen met de mensen in de organisatie aan de gewenste veranderingen. 
Ik werk vanuit de volgende principes:

Het veranderen van houding en gedrag gebeurt door te 'leren': het afleren van oud gedrag en het aanleren van nieuw gedrag. Ik maak daarbij gebruik van mijn expertise op het gebied van leerinterventies.
Dit leren is het meest zinvol binnen de bestaande werksituatie. Dit vraagt vooral om 'coaching on the job'.
Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan al vanaf het begin hand in hand.
Mijn rol is voornamelijk gericht op het op gang brengen van het bewustwordingsproces en het vergroten van het zelf-oplossend vermogen van de mensen in de organisatie.

 

Gerard Paardekooper, directeur basisschool Toermalijn, Den Haag.
Ellen ziet kans om met een scherp oog voor de processen steeds tussen twee niveaus te switchen: de directe, onderwijsinhoudelijke en de meer generieke, voorwaardelijke. Dat is voor mij essentieel in onze schoolontwikkeling: steeds over de grenzen van het directe proces heen kijken en zien wat zich daar omheen afspeelt. Dat biedt ons als team de gelegenheid een groei door te maken die dieper gaat dan het innovatie-thema alleen. Grenzeloos Leren, vandaar.

Een aantal onderwijsspecifieke expertises zijn daarbij:

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Collectieve ambitie ontwikkelen
Leiderschapsontwikkeling

Opleiden van interne coaches
Meervoudige intelligentie
Handelingsgericht werken

terug naar aanbod